Bởi {0}
logo
Zhengzhou Yituo Machinery Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Xưởng container, nhà hàng container, nhà CONTAINER, Trailer thực phẩm, giỏ Kem
Thứ tự xếp hạng6 giao hàng đúng hạn trong Trang thiết bị bảo dưỡng khácAnnual export US $1,270,916Minor customizationRegistered trademarks (1)Total trading staff (6)