Zhengzhou Yituo Machinery Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
  Tên triển lãm thương mại: Warsaw exhibition
  Ngày tham dự: 2018 .6
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: PL
  Giới thiệu: Many customers from EU different countries to visit us, and our food trailer, soft ice cream machine, coffee printer and so on have been sold and attract many customers.
  Tên triển lãm thương mại: Dubai exhibition
  Ngày tham dự: 2017 .12
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: AE
  Giới thiệu: In Dubai, to show our product of the fried ice cream machine, soft ice cream machine, food cart.
Gửi email cho nhà cung cấp này